Quy trình xử lý ra bông sầu riêng thuận vụ

5/5 - (1 vote)
  1. Cơi đọt ra từ 2- 3 lá: rãi lân (các dạng lân tan như: lân super, văn ddienr,…). Nếu sử dụng lân phos dể tiêu (như P500,…) thì sau giai đoạn này từ 10 -15 ngày. Phun kèm rầy và bệnh. Lưu ý: dọn cỏ chừa gốc 1-2 cm và lá khô trong vườn trước khi rãi lân.

2. Khoản 10 – 15 ngày sau khi rãi lân: lá lụa: phun tạo mầm 10-60-10 (hoặc 10-60-5) 1kg + lân 86 500 g + Citragrow 100ml (hoặc kẽm) cho 200 lít nước. Phun ướt 2 mặt lá và dạ cành.

3. 7-10 ngày sau khi tạo mầm lần 1, phun tạo mầm lần 2: các dạng phân bón lá chứa lân cao 10-60-10 (hoặc 10-60-5) 500g + MKP 1Kg +Citragrow (hoặc kẽm). phun kỹ dạ cạnh nơi ra mầm hoa.

4. Giữa 2 cử tạo mầm có thể bón gốc thêm khoản 500g -1Kg: 9-25-17 hoặc 8-24-24 để thúc mầm.

5.Khoảng 10 ngày sau nếu thấy lá già đều. Siết nước khô ráo trong mương và trên mô. phun paclobutrazole theo liều từ 0,15 – 0,2% (Paclo 25% liều 1L/200L + 500g Paclo bột 20WP) Phun vào thân, cành, mầm hoa ngủ. Lúc này có thể đậy cao như nếu thời tiết mưa nhiều.

6. Nếu có dấu hiệu mắc cua sáng và tròn thì phun kích thích ra hoa 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày có thể kèm theo các dòng thuốc bệnh mát nếu thời tiết không thuận lợi.

7. Hoa ra đềubà con tiếp tục phun Amino Pháp + Bor – Kẽm và một số dòng thuốc bệnh mát để mắt cua sáng và mập hoa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

📢THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 👨‍💼 & NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 👨‍💻              📢THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 👨‍💼 & NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 👨‍💻              📢THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 👨‍💼 & NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 👨‍💻